Нохойн бяцхан орон зай

Нохойн бяцхан орон зай
Шатныхаа зайг ашиглан хайртай нохойдоо тансаг "гэр" хийж өгчээ.

Холбоотой мэдээ