Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага
1954 оноос хойш нийт таван удаагийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр өнөөгийн Улаанбаатар хотын дүр төрх бүрэлдсэн түүхтэй. Тэгвэл зургаа дахь ерөнхий төлөвлөгөө болох “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичгийг Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор баталсан юм. Энэхүү Ерөнхий төлөвлөгөөг үр дүнтэй, иж бүрэн хэрэгжүүлэхэд жирийн иргэд, албан байгууллага, олон нийтийн оролцоо нэн чухал. Иймд Ерөнхий төлөвлөгөөг иргэдэд танилцуулах, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан, АНУ-ын Азийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тухай энэхүү танилцуулгыг бэлтгэснийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

 

Холбоотой мэдээ