48 ширхэг чингэлгээр орон сууцны цогцолбор барилга босгоно

48 ширхэг чингэлгээр орон сууцны цогцолбор барилга босгоно

  Дани улсад нэгэн өвөрмөц орон сууцны цогцолбор баригдахаар болжээ. Тус улсын “Arkitema” архитектурын компани энгийн хийц бүхий 48 чингэлгийг тус бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц дизайнтай болгон засч тохижуулаад, орон сууцны цогцолбор болгон нэгтгэж байна. Энэ нь Копенгаген хотын ойролцоо орших, өмнө нь үйлдвэрлэлийн хот байсан Мусиконд байрладаг аж.

  Цогцолборын чингэлэг тус бүр нь гэрэлтүүлэг сайтай буюу байгалийн гэрлийг шууд тусгадаг байхаар нээлттэй, том цонхтой байхаар төлөвлөжээ. Хагас тойрог хэлбэрийн орчин үеийн өвөрмөц загвар хийц бүхий уг цогцолбор нь хотын төв гудамжуудтай шууд залган орших аж. Доод давхрууд нь нээлттэй, том цонхнуудтай байх учир хотын төвийн өнгө төрх, хүрээлэн буй орчноо тодоор харах боломжийг олгож байгаа юм.  Чингэлгэн цогцолборын гадна засал нь ерөнхийдөө өөрчлөгдөөгүй боловч дотор заслыг оршин суугчдын тав тухтай байдалд тохируулан орчин үеийн загвараар засч тохижуулсан байна. Ялангуяа том цонх, хаалга зэрэг нь байгалийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ба заримд нь тагт хийж өгсөн нь ихээхэн өвөрмөц шийдэл болжээ. Түүнчлэн ирээдүйн түрээслэгчид, энд амьдрах оршин суугчдад нь шорлог хийх тохь тухтай хашаа, дугуйн зогсоол зэрэг нь ихээхэн таалагдах биз ээ.  Зөөврийн чингэлгүүдээр орон сууцны цогцолбор байгуулсан нь барилгын ажлын цаг, зардлыг ихээхэн хэмнэсэн байна. “Beat Box” гэх уг төслийн эдгээр орон сууцыг тодорхой хугацааны дараа дахин төлөвлөж, өөрчлөн шинэчилж болохуйц учраас маш том давуу талтай юм.  Мөн энэ нь ойрын 15 жилд 1000 ажлын байр бий болгож, 1000 айлын орон сууц байгуулахаар төлөвлөж буй орон нутгийн төлөвлөгөөнд ихээхэн хувь нэмэртэй ажил болжээ. Ялангуяа хуучны үйлдвэрлэлийн бүс байсан энэ хэсгийг архитектурын өвөрмөц шийдлээр өнгө төрхийг нь өөрчилж, шинэчлэн шинээр суурьшин ирэгсдийн тоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болно гэж үзжээ. 

Холбоотой мэдээ