Ногоон барилгын материалын мэдээллийн сан үүсгэж байна

Ногоон барилгын материалын мэдээллийн сан үүсгэж байна
БОАЖЯ, БХБЯ, GIZ болон GGGI –ийн дэмжлэгтэйгээр “Ногоон барилгын материалын мэдээллийн сан үүсгэх” ажлыг үндэсний судалгааны Эм Эм Си Жи ХХК, Монголын Барилгын Материал Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо, ШУТИС-Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв хамтран зохион байгуулж байна. Энэхүү ажил нь цаашдын ногоон шошгожуулалт, ногоон худалдан авалт, ногоон зээлийн санхүүжилтэд ашиглах гол мэдээллийн эх үүсвэр болох юм.
 
Ногоон барилгын материалын мэдээллийн санд орсноор дараах үр өгөөжийг хүртэх боломж бүрдэнэ. Үүнд:
  • Мэдээллийн сан нь БХБЯ-ны албан ёсны цахим хуудсанд байршина. Ингэснээр хувийн хэвшлийг дэмжих, инноваци шингэсэн ногоон барилгын материал, бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд сурталчилах боломж бүрдэнэ.
  • Ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг "Ногоон Барилга" болгох ажил хийгдэж эхэлсэн. Ногоон барилгын үндсэн түүхий эд нь ногоон барилгын материал учраас уг мэдээллийн сан нь ногоон барилгын материалын голлох мэдээллийн эх үүсвэр болно.
  • Аливаа хөнгөлөлттэй ногоон зээлийн санхүүжилтийг босгоход уг мэдээллийн сан голлох мэдээллийн эх үүсвэр болно.
 
Иймд ногоон барилгын материал үйлдвэрлэгч, ногоон барилгын материал импортлогч, борлуулагч аж ахуйн нэгжүүдийг уг мэдээллийн санд бүтээгдэхүүнийхээ мэдээллийг оруулахыг урьж байна.
 
Холбоо барих утас: 99070547 99031523

Холбоотой мэдээ