Хамгийн хямд үнэтэй шинэ орон сууц Сонгинохайрхан дүүрэгт байна

Хамгийн хямд үнэтэй шинэ орон сууц Сонгинохайрхан дүүрэгт байна
  Өнгөрөгч наймдугаар сарын хугацаанд Улаанбаатар хотод худалдаанд байсан шинэ, хуучин 4,986 орон сууцыг хамруулан хийсэн Орон сууцны үнийн индексийг өнөөдөр танилцууллаа

Дүүрэг тус бүрээр дундажлан гаргасан байрны 1 м.кв тутмын үнийг харвал:

  Сонгинохайрхан дүүрэгт 1,528,333 төгрөг, Чингэлтэй дүүрэгт 2,600,000 төгрөг, Сүхбаатар дүүрэгт 2,508,750 төгрөг, Баянзүрх дүүрэгт 2,016,534 төгрөг, Баянгол дүүрэгт 2,001,290 төгрөг, Хан-Уул дүүрэгт 2,642,443 төгрөг, Налайх дүүрэгт 1,337,000 төгрөгийн үнэ ханштай байна.

  Үүнээс шинэ орон сууцны 1м.кв дундаж үнэ нь 2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 2,091,000 төгрөг болж өмнөх сараас 3.38 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.01 хувиар тус тус өссөн байна. Хан-Уул дүүрэгт шинэ орон сууцны 1м.кв-ийн дундаж үнэ хамгийн өндөр байгаа бол Сонгино хайрхан дүүрэгт хамгийн бага байна. 

  Хуучин 2 өрөө байрны дундаж үнэ нь 2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар 72,208,000 төгрөг болж өмнөх сараас 0.67 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.24 хувиар тус тус буурсан байна. Сүхбаатар дүүрэгт хуучин 2 өрөө байрны дундаж үнэ хамгийн өндөр байгаа бол Сонгино хайрхан дүүрэгт хамгийн бага байна. 

Орон сууцны үнийн индексийн өөрчлөлтийг графикаар харвал:
 


 


Шинэ, хуучин орон сууцны үнийн индексийн өөрчлөлтийг сараар харьцуулан харвал:
Холбоотой мэдээ