Паркетан шалыг зөв шахах дарааллаас

Паркетан шалыг зөв шахах дарааллаас
Шалны ажилд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслүүд:
  • Суурин хөрөө
  • Зөөлөвчтэй алх
Бэлтгэл ажил
Үрсийг бага зэрэг чийглэн өрөө тасалгааг нэг захаас эхлэн үртсийг нэг захаас эхлэн бусад хог, шорооны хамт нэг бүрчлэн цэвэрлэнэ. Үүний дараа өрөөнд ашиглагдах паркетин шалаа шал шахагдах хэсэгт ойролцоо байрлах газар хураана.


Зөөлөвч дэвсэх
Зөөлөвчийг хана руу 100 метр босгож, хэсэгчлэн дэвсэнэ.

Шал шахах
Зай завсрын дагуу, хананаас 10 мм-ийн зайтай шахана. Ингэхдээ цонхны дагуу шалаа шахна.хаалга дээр таслахаар бол ам дарагч хэрэглэнэ.

Плитус хийх
Плинтусын тогтоогчийг 400-500мм-т хийх бөгөөд түүний плинтус хоорондын уулзвар хэсэг болон булан тохойд зааг үлдээлгүй хийнэ. Мөн эхлэл болон төгсгөл хэсэгт 50 мм-ийн зайд түгжээг байрлуулна.

Цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх
Талбайг тусгай зориулалтын болон чийгтэй үртсээр цэвэрлэнэ. Холбоотой мэдээ