Минимал хэв шинжээр гэрээ тохижуулах 4 санаа

Минимал хэв шинжээр гэрээ тохижуулах 4 санаа

Минимал чиг хандлага нь сүүлийн үед хувцас загвар, урлаг, уран зураг болон гэр ахуйн интерьер дизайнд ч хүчтэй орж ирж байна.

Тэгвэл минимал чиг хандлагын дагуу гэрээ хэрхэн тохижуулж болох вэ?

Холбоотой мэдээ