Өнгөрсөн сард ипотекийн зээлд 50.5 тэрбум төгрөг олгожээ

Өнгөрсөн сард ипотекийн зээлд 50.5 тэрбум төгрөг олгожээ

  Өнгөрөгч 5 дугаар сард 50.5 тэрбум төгрөгийн 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийг банкуудад олгож, 722 иргэний зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэжээ. 

  Эдгээрээс 265 иргэний 15.9 тэрбум төгрөгийн зээлийн санхүүжилтийг Монголбанк өөрийн өмчлөлийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын үндсэн төлбөрөөр олгож, Засгийн газар төсөвт тусгаснаар 457 иргэний 34.6 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг олгосон байна.
   
 

Холбоотой мэдээ