Түрээсийн орон сууц буюу ТОСК цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө

Түрээсийн орон сууц буюу ТОСК цаашид хийх ажлын төлөвлөгөө
          “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд Төрийн орон сууцны корпораци нь 2016 оны 3 дугаар сард  нийт 3200 гаруй иргэний материалыг бүртгэн авч Улаанбаатар хотод 787, хөдөө орон нутагт 725 айлын орон сууцны байрыг тус тус түрээсэнд хамруулаад байна.

Цаашид “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг 2016-2021 онд хэрэгжүүлж, улмаар Улаанбаатар хотод 16 мянга, хөдөө орон нутагт 4 мянган айлын түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна.

    Төрийн орон сууцны корпораци нь Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутагт нийт 11500 орчим айлын орон сууцны барилгыг захиалан бариулж, байнгын ашиглалтад оруулаад байгаа юм. 

“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд дараах ажлыг хийж хэрэгжүүлжээ.

 1. “40.000 айл” орон сууц хөтөлбөр
 2. ТАХ-ын “4000 айл” орон сууц төслийн зээл
 3. “100.000 айл” орон сууц хөтөлбөр
 4. “Буянт-Ухаа1” хороолол төсөл
 5. “Буянт- Ухаа 2” хороолол төсөл
 6. “Аймаг бүрт 1000 айл” орон сууцны хөтөлбөр
 7. “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр

Цаашид хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрт:

 1. “Буянт-Ухаа2” 2 дугаар ээлжийн төсөл
 2. 7 дугаар хороолол төсөл
 3. Эко Яармаг төсөл
 4. “Буянт-Ухаа 3” хороолол төсөл
 5. “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр

    Төрийн орон сууцны корпораци 2013 онд 16 барилгын гүйцэтгэгч компани, зураг төслийн 9, ашиглагч 2 байгууллага нийт 30 орчим компанитай хамтран ажиллаж нийслэл хот, хөдөө орон нутагт 5100 гаруй айлыг орон сууцжуулаад байна.

  Энэ их бүтээн байгуулалтад 3000 гаруй инженер техникийн ажилчид албан хаагчид гар бие оролцсон юм.

 

Холбоотой мэдээ