Шинэ орон сууцны үнэ буурч, хуучин байрны үнэ бага зэрэг өсчээ

Шинэ орон сууцны үнэ буурч, хуучин байрны үнэ бага зэрэг өсчээ

   Монголбанкны захиалгаар Үл хөдлөх хөрөнгийн Тэнхлэг зууч компанийн хараат бусаар хийсэн “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгааны 2016 оны 12-р сарын үр дүнг олон нийтэд танилцуулж байна.

   Тус судалгаагаарөнгөрсөн 12-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 0.93 хувьтай гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас 0.11 хувиар өссөн үр дүн юм. Ерөнхий индексийг өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2015 оны 12-р сарын үр дүнтэй харьцуулахад 4,32 хувиар буурсан байна. Харин үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл:

   Шинэ орон сууцны үнийн индекс 15.51 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0,17 хувиар буурсан  байна. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 2,98 хувиар буурсан хэвээр байна.

   Хуучин орон сууцны үнийн индекс -7,74 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0.38 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6,37 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

Холбоотой мэдээ