Тоосгон өргийг хэдэн давхар хүртэлх барилгад хэрэглэж болох вэ? /Барилгын салбарын түгээмэл асуултууд/

Тоосгон өргийг хэдэн давхар хүртэлх барилгад хэрэглэж болох вэ? /Барилгын салбарын түгээмэл асуултууд/
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД

   Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэдэд тулгардаг нийтлэг асуултуудад хариулт өгөх зорилготой цуврал мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Эдгээр хариултыг өгөхдөө, Барилгын хөгжлийн төвөөс 2016 онд эрхлэн гаргасан “Барилгын салбарын түгээмэл асуулт, хариулт” номыг эх сурвалж болгон ашиглалаа.
 • Нийтийн зориулалттай орон сууцны орчны газрыг тухайн орон сууцны иргэдэд өмчлүүлэх үү?
“Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль”-д нийтийн зориулалттай  орон сууцны орчны газар гэж тухайн оршин суугчид, өмчлөгчдөд зориулагдсан ногоон байгууламж, зүлэг, хүүхдийн тоглоомын талбай, сүүдрэвч, явган хүний зам, автомашины зогсоол, тэдгээртэй адилтгах байгууламж бүхий нийтийн эдэлбэрийн газар гэж тодорхойлсон тул Үндсэн хуульд заасны дагуу нийтийн эдэлбэрийн газар /орон сууцны орчны газар/-ыг иргэдэд өмчлүүлэх боломжгүй юм.
 • Барилгын хувийн хэрэг гэж юу вэ?
Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх бодит чадварт үнэлгээ өгсөн эсэх, шинэ болон ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжид хийгдсэн үзлэгийн дүн, зориулалтын өөрчлөлт, өргөтгөл, шинэтгэлийн байдлыг тусгах, ашиглалтын хэвийн найдвартай ажиллагаанд хяналт тавих зэрэг барилгын ерөнхий мэдээллийг агуулсан баримт бичиг юм.
 • Барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад эвдрэл, гэмтэл учрах, муугаар бодоход нурах тохиолдолд хэн хариуцах вэ?
Ашиглалтын явцад барилга байгууламжид эвдрэл, гэмтэл учрах, нурах тохиолдолд гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, өмчлөгч, эзэмшигч, материал үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийн аль буруутай тал нь хариуцлага хүлээнэ.
 • Манай амьдардаг байрны ойролцоо баригдаж байгаа барилгын ажлын явц нь иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулаад зогсохгүй хамгаалах хашаа болон бусад арга хэмжээг аваагүй байгаа нь иргэдийн амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулах магадлалтай байна. Энэ асуудлын талаар хаана хандах вэ?
Барилга байгууламж нь хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр төлөвлөгдөн баригдаж, хүний эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө болон амьтан, ургамалд аюул учруулахгүй байх зарчмыг баримтлах бөгөөд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандаж асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
 • Гэр хороололд үерийн хамгаалалтын далан дээр айлууд ихээр бууж байна. Далангаас хэдэн метрийн зайд барилга байгууламж барьж болдог вэ?
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 102 дугаар тогтоолын Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвас, засвар үйлчилгээний журмын 2.2-т зааснаар үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасыг барилга байгууламж, далан сувгийн гадаад ирмэгээс гадагш 10 метр, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын тэнхлэгээс 5 метр зайд байхаар тогтооно.
 • Гүйцэтгэгч компани орон сууцны барилга барьж, ашиглалтад оруулсан бол ашиглалтын ямар хугацаанд тухайн барилгыг хариуцах вэ?
Ашиглалтад орсон орон сууцны барилгыг 1 жилийн хугацаанд буюу Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд барилгын хийц, бүтээц, эдлэхүүн, тоног төхөөрөмж, цэвэр, бохир ус, уур, хий, дулаан, цахилгаан, харилцаа холбооны ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангана.
 • Би Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт өөрийн эзэмшлийн газарт амины хаус хувиараа бариулахаар хийлгэж байгаа зураг төслийг магадлалаар заавал оруулах шаардлагатай юу ?
Таны барих барилга нь барилгын ажлын зөвшөөрөл шаардахгүй барилга байгууламжийн ангилалд хамаарах бөгөөд заавал магадлал хийлгэх шаардлагагүй. Та хүсэлт гаргавал барилгын  зураг төсөлд магадлал хийж болно.
 • Лифтийг зураг төсөлд төлөвлөх талаар батлагдсан стандарт, норм дүрэм байгаа юу?
Лифтийг орон сууцны барилгад төлөвлөхдөө тухайн барилгын оршин суугчдын тоо, өгөгдсөн хугацааны дотор нэг болон бүлэг лифтээр тээвэрлэж болох нийт  оршин суугчийн тоо, лифтний хурд зэргээс хамаарч ямар хэмжээтэй бүхээгтэй лифт сонгох, ямар хурдтай байх, техникийн өрөө болон хонгилын хэмжээ ямар байхыг сонгосон стандарт 2010 онд батлагдсан.
 • Барилгын талбайн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зардал барилгын төсөвт тусгагддаг уу?
Тусгагддаг. “Барилгын төсөв зохиох дүрэм” /БНбД 81-95-12/-ийн Хавсралт 8-д Барилгын ажил гүйцэтгэх ерөнхий нөхцөлийг бүрдүүлэх зардал /нэмэгдэл зардал/-ын нормативт тусгагдсан талбайн нэмэгдэл зардал, титулын бус түр барилгын зардалд талбайн хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зардал тусгагдсан байдаг.
 • Тоосгон өргийг хэдэн давхар хүртэлх барилгад хэрэглэж болох вэ?
Тоосгон өрөг бүхий хамар ханын цулжилтыг хангах арга хэмжээ авахгүйгээр 5-аас дээш давхартай барилгад хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Мөн даацын бус хана ба хамар ханын урт 3м-ээс их байвал түүнийг хучилтын хавтантай холбож бэхлэх хэрэгтэй.
 • Барилгын ашиглалтын хугацааг юунаас хамааруулж хэрхэн тогтоодог вэ? Жишээлбэл, манай байгууллага 3 давхар оффис, үйлчилгээний зориулалттай барилга ашиглаж байгаа.
“Барилгын тухай хууль”-ийн дагуу “барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааны 15 жил тутамд барилга байгууламжийн төлөв байдалд барилгын улсын хяналтын асуудал эрхэлсэн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулж, холбогдох арга хэмжээг авах” гэсэн заалттай тул МХЕГ-т хандаж тогтоолгоно.


Бэлтгэсэн: Хуулийн зөвлөх Г.Төмөрсүх

Холбоотой мэдээ