Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын төлөвлөгөө
        Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболдын бүрэн эрхийн дөрвөн жилийн хугацаанд хийхээр төлөвлөж буй ажлын жагсаалтад орсон барилгын салбарт хамаарах зарим заалтуудыг товчлон хүргэж байна.


       
        Энэхүү 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь Эдийн засгийн өсөлт бүрдүүлэх, Хот байгуулалт, дэд бүтэц, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, Нийгмийн хөгжил, Засаглал гэсэн 5 бүтэцтэй аж. Зармыг нь онцолвол,
 
  • Нийслэлийн ирээдүйн хөгжлийг хангасан дэд бүтцийг хөгжүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчин бүрдүүлэхэд хот байгуулалтын үйл ажиллагааг чиглүүлнэ. Улаанбаатар хотод сэргээгдэх болон эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрүүдийг бий болгож, газар зохион байгуулалтыг шинэчилж, дэд бүтцийн салбарт шинэ техник, технологи нутагшуулна.
  • Хотын инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулна.
 
  • Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулна.
 
  • Дагуул, хаяа хот, тосгодыг нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн чиглэлээр хөгжүүлнэ.
 
  • Өмчилсөн газраа эдийн засгийн эргэлтэд оруулах бодит нөхцөлийг бүрдүүлж, эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулна.
 
  • Сэлбэ, Баян-хошуу дэд төвийн бүтцийг байгуулж, Яармаг, Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төвийн ажлыг эхлүүлнэ.
  • Гэр хороолол, дагуул хотууд, шинэ бүтээн байгуулалтын бүсүүдэд эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр барьж байгуулна.
 
  • Ус хангамжийн нөөцийг нэмэгдүүлэх “Туул усан цогцолбор” төсөл хэрэгжүүлэх, цэвэр усны доод эх үүсвэрийн нөөцийг шинэчлэн тогтооно гэжээ.
 

 

Холбоотой мэдээ