Монгол улсад эрчим хүч хэмнэлтийн мэргэжилтэнг бэлтгэнэ

Монгол улсад эрчим хүч хэмнэлтийн мэргэжилтэнг бэлтгэнэ

       Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхжуулах ажлын хүрээнд Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн "Эрчим хүчний системийн үр ашиг” төсөл, ХБНГУ-ын "Интегрейшн И-И" ХХК болон ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуультай хамтарсан Эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулаад байна.

Сургалтын хөтөлбөрт онол дадлагыг хослуулан, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашигтай ажиллуулах мэдлэг, мэргэжлийн чадварыг бий болгож, мэргэшүүлэх байдлаар зохион байгуулахаар тусгажээ.

ХБНГУ-ын төслийн багт ажилласан олон улсын экспертүүд эрчим хүч хэмнэлтийн мэргэжилтнийг бэлтгэх сургагч багш нарт зориулсан анхны сургалтыг удирдан 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Сургагч багш нарыг Үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний эрчим хүч хэмнэлт; Олон нийтийн барилгын эрчим хүч хэмнэлт; Эрчим хүч хэмнэлтийн санхүү, эдийн засгийн шинжилгээ, тооцоолол гэсэн 3 чиглэлээр бэлдэж байна.

Энэ үеэр ХБНГУ-ын ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга, Хөгжлийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Др. Кристиан Гласс, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн, Эрчим хүчний үр ашиг төслийн удирдагч Бёорн Валштедь болон ХБНГУ-ын төслийн багийн экспертүүд Эрчим хүчний аудитор, эрчим хүч хэмнэлтийн менежер бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг Эрчим хүчний зохицуулах хорооны удирдлагуудад гардуулан өглөө.Мөн Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос сургалтад хамрагдсан эрчим хүчний хэмнэлтийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургагч багш нарт ГЭРЧИЛГЭЭ гардуулан өгсөн юм.

Ийнхүү Монгол улсад эрчим хүч хэмнэлтийн мэргэжилтнийг бэлтгэх суурь тавигдаж байна.

Холбоотой мэдээ