Эрдэс болон шилэн хөвөнгийн угсралт

Эрдэс болон шилэн хөвөнгийн угсралт
   Эрдэс болон шилэн хөвөн дулаалгыг барилгын гадна хашлага бүтээцийг дулаалахад ашиглахаас гадна хамар хана, давхар хоорондын хучилтанд дулаалга, дуу тусгаарлах зориулалтаар ашигладаг.

Гадна хана

   Гадна ханыг шилэн болон эрдэс хөвөнгөөр дулаалах 3 үндсэн технологи байдаг. Барилгын ханын үндсэн шийдлээс хамаарч 10-20 см хүртэлх зузаантайгаар дулаалгын зориулалтаар ашиглана. Дулаалгын үедээ ханандаа бэхлээд харин өнгөлгөөний материал дулаалгын материал хоёрын завсраар агаар урсаж байхаар шийддэг агаар сэлгэлттэй дулаалга, хоёр үеийн завсар тухайлбал, өнгөлгөөний тоосгон өрөг болон хөнгөн  бетон өрөгт бүтээцийн завсараар завсрын дулаалга, гадна ханандаа дулаалгын материалаа сеханик аргаар буюу дюбелийн тусламжтай бэхлээд дээрээс нь хөөсөнцөрийн адил тортой шавардлага хийж, өнгөлгөө хийдэг холболттой дулаалга гэсэн технологиуд байдаг.Давхар хоорондын дулаалга

   Хэрэв өрөөнүүдийн температурын зөрүү 50С-с дээш бол дулаалгын зориулалтаар бусад тохиолдолд дуу тусгаарлах зориулалтаар 5-15 см зузаантайгаар хэрэглэдэг.

Шалны дулаалга

   Шалны бүтээцийн онцлогоос хамаарч 10-25 см хүртэл зузаантайгаар дулаална.

Бүс бетоны дулаалга

   Дулааны гүүрийн дулаан алдагдалаас хамгаалах үүднээс гадна талаар нь периметрийн дагуу бүтээцийн шийдлээс хамаарч 10-20 см зузаантайгаар дулаална.

Хамар ханын дулаалга

   Дуу тусгаарлах зориулалтаар 5-10 см, хэрэв өрөө хоорондын температурын зөрүү 50С-с их үед нормын шаардлагад нийцүүлэн 5-15см зузаан дулаалга хийнэ.

Холбоотой мэдээ