​Эрдэс болон шилэн хөвөнгийн угсралт

​Эрдэс болон шилэн хөвөнгийн угсралт

    Эрдэс болон шилэн хөвөн дулаалгыг барилгын гадна бүтээцийг дулаалахад ашиглахаас гана хамар хана, давхар хоорондын хучилтад дулаалга, дуу тусгаарлах зориулалтаар ашигладаг.

Давхар хоорондын дулаалга
Хэрэв өрөөнүүдийн температурын зөрүү 50С-аас дээш бол дулаалгын зориулалтаар бусад тохиолдолд дуу тусгаарлах зориулалтаар 5-15 см зузаантайгаар ашиглана.

Шалны дулаалга
Шалны бүтээцийн онцлогоос хамаарч 10-25 см хүртэл зузаантайгаар дулаална.

Бүс бетоны дулаалга
Дулааны гүүрийн дулаан алдагдалаас хамгаалах үүднээс гадна талаар нь периметрийн дагуу бүтээцийн шийдлээс хамаарч 10-20 см зузаантайгаар дулаалгаа хийнэ.

Хамар ханын дулаалга
Дуу тусгаарлах зориулалтаар 5-10 см зузаантайгаар, хэрэв өрөө хоорондын температурын зөрүү 50С-аас их үед нормын шаардлагад нийцүүлэн 5-15 см зузаална.

Гадна ханын дулаалга
    Барилгын гадна ханын шийдлээс хамаарч 3 үндсэн технологийн дагуу 10-20 см хүртэл зузаантайгаар ашигладаг. Дулаалгын үеээ ханандаа бэхлээд харин өнгөлгөөний материал дулаалгын материал хоёрын завсраар агаар урсаж байхаар шийддэг агаар сэлгэлттэй дулаалга, хоёр үеийн засвар, тухайлбал, өнгөлгөөний тоосгон өрөг болон хөнгөн бетон өрөгт бүтээцийн завсараар хийгддэг завсрын дулаалга, гадна ханандаа дулаалгын материалаа мехнаик аргаар буюу дюбелийн тусламжтай бэхлээд дээрээс нь хөөсөнцөрийн адил тортой шавардаж хийж өнгөлгөө хийдэг холболттой дулаалга гэсэн технологиуд байдаг.

Дээрх гурван аргуудаас агаар сэлгэлттэй технологийг танилцуулъя. Учир нь нөгөө хоёр технологийн хувьд материалд тавигдах шаардлага өндөр байдгаас нийцэх материал хомс юм.


Алхам 1.
Нэн түрүүнд кронштейн бэхэлнэ. Энэ нь өнгөлгөөний хавтанг бэхлэх зориулалттай бөгөөд дулаалгын материалын хувьд ч бэхэлгээ болж өгдөг. Ингэхдээ хооронд нь 60-70 см зайтайгаар хөнын ирмэг уулзвараас хамгийн багадаа 10 см байхаар бэхэлнэ.

Алхам 2.
Кронштейн дээрээ эрдэс хөвөнгөө суурилуулна. Цаасны хутга ашиглан шилэн хөвөнгөө зүсэж нүх гарган кронтэйндоо суулгаж өгнө.

Алхам 3.
Эрдэс хөвөнгөө дюбель буюу тэлэгчтэй хадаасаар бэхэлж өгнө. Үүнийи зэрэгцээ ямар төрлийн ханыг хэр зузаан дулаалахаас хамаарч дан болон давхар байдлаар ам дарж дулаална.
Эрдэс хөвөн хавтанг бэхлэх хадаасны тоо, байршил

Алхам 4.
Уур нэвтрүүлж, ус тусгаарлах хальсийг дулаалгын материалын гадна талд тасралтгүй үргэлжилж байхаар суурилуулна.

Алхам 5.
Гадна мсщталл өнгөлгөө буюу сайдингийг босоо металл профильд бэхэлнэ. Хананд бэхэлсэн кронштэйн дээрээ L булан хэлбэртэй босоо профилийг бэхэлнэ. Энэхүү босоо профиль нь гадна өнгөлгөөний хавтанг бэхлэх суурь болж өгнө.
 

Холбоотой мэдээ