Орон сууцны үнэ өмнөх сарынхаас өсчээ

Орон сууцны үнэ өмнөх сарынхаас өсчээ

   Монголбанкнаас гаргадаг орон сууцны үнийн индекс судалгааны дөрөвдүгээр сарын үр дүнг танилцуулж байна.

 

Судалгаагаар өнгөрсөн сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 1,01 болж суурь үе буюу 2017 оны нэгдүгээр сараас 1.2%-иар өсчээ. Энэ нь өмнөх сараас 0,20 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2016 оны дөрөвдүгээр сарын үр дүнтэй харьцуулахад 2,18 хувиар буурсан байна.

 

Үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл, шинэ орон сууцны үнийн индекс 1,15 гарсан байна. Энэ нь өмнөх сараас 0,72 хувиар буурчээ. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 0,48 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Хуучин орон сууцны үнийн индекс 0,92. Суурь үеэс 8,2%-ийн бууралттай гарлаа. Харин өмнөх сараас 0,51 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 4,64 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

 

Үзүүлэлт

Ерөнхий

Шинэ о/с

Хуучин о/с

Индекс

1,01

1,15

0,92

Индексийн өөрчлөлт /суурь үе-2013.01/

1,2%

14,6%

-8,2%

Өмнөх сартай харьцуулахад

0,20%

-0,72%

0,51%

Оны эхэнтэй харьцуулахад

0,31%

-0,79%

-0,54%

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад

-2,18%

-0,48%

-4,64%

 

 ОСҮИ-ийг Хедоник регрессийн аргаар тооцоолсон бөгөөд энэхүү тооцоололд тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4955 орон сууцны мэдээллийг хамруулжээ.

 

Холбоотой мэдээ