​Барилга, байгууламжийн барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

​Барилга, байгууламжийн барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

/Бүрдүүлэх материал/
 
    Дараах материалыг бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн НХТЕТГ-т хандсан тохиолдолд Барилгын тухай хуулийн дагуу материал хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан шийдвэрлэдэг ба материал бүрэн тохиолдолд ажлын 2 өдөрт шийдвэрлэх боломжтой аж. Материалыг Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвүүдэд хүлээн авч байна.

Холбоотой мэдээ