ИПОТЕК-ийг нэмэгдүүлэх боломжтой

ИПОТЕК-ийг нэмэгдүүлэх боломжтой

        Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангаас ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэхээр 2016 оны 1-р сарын 22-нд ИРЭЭДҮЙН ТЭТГЭВРИЙН НӨӨЦ САНГИЙН ТУХАЙ хуулийг баталсан.

Гэтэл УИХ 2016 оны 9 сарын 7-ны өдөр Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хүчингүй болгосноор Ипотекийн зээл олгох эх үүсвэр тодорхой бус болж, найман хувийн зээлийг зөвхөн эргэн төлөлтөөр нь санхүүжүүлэхээр тогтсоноор ипотекийн хэмжээ 10 дахин буурч, сард дундажаар 25 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгож байна.

Ипотекийн зээлийг Нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлсөн орлогоор баталгаажуулснаар иргэдийн НДШ төлөлт нэмэгдэж, Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого 2014 онд 939,9 тэрбумаас 34 хувиар өсч, 2016 оны 12 сард 1257,8 тэрбумд хүрч, тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны, цэргийн тэтгэвэр авагч 371,3 мянган иргэдийн тэтгэвэрт 1304.6 тэрбум төгрөг зарцуулжээ.
 
Screen Shot 2017-02-22 at 18.43.25.png
Тэтгэврийн сангийн хуримтлал 2016 оны 1-р улиралд 1,8 их наяадад хүрсэн гэж мэдээлж байсан билээ. Тэтгэврийн сангийн хүүгийн орлого жилдээ 250-300 тэрбум төгрөгөөр өсч, 2030 он гэхэд тэтгэврийн сангийн хуримтлал 8-9 их наяд төгрөгт хүрэх тооцоог өмнөх онд гаргаж байсан.

Тэтгэврийн санд хуримтлагдсан мөнгийг арилжааны банканд хадгалж, банкнуудыг санхүүжүүлснээр иргэдийг ипотекийн зээлэнд оруулж, эдийн засгаа тэтгэх боломж байна.

Ипотек явбал нийгмийн даатгалаа төлдөг олон залуус орон сууцтай болж, агаарын бохирдол буурна, барилгын салбарын 100 мянган ажилчид, барилгын материалын үйлдвэрүүд, ханган нийлүүлэгчид ажилтай орлоготой болно. Нийгмийн даатгалын төлөлт сайжирна, банк санхүүгийн салбарын найдваргүй зээл эрс буурч, зах зээл дэх түгжирсэн орон сууцнууд эргэлтэд орж, эдийн засаг сайжирна.

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг хүчингүй болгосныг сэргээж, хуулийг хэрэгжүүлж ИПОТЕК-ийг нэмэгдүүлэх боломж байна.
 

Холбоотой мэдээ