Шинээрээ хаягдсан Их дэлгүүрүүд

Шинээрээ хаягдсан Их дэлгүүрүүд
         Өндөр хөгжилтэй олон оронд "Шоппинг молл" хэмээгдэх дэлгүүрүүдийн зарим нь дөнгөж баригдмагч дампуурдаг байна. Үүний дийлэнх нь барилгын инженерчлэлийн хувьд зөрчилтэй хэмээн барилга ашиглах зөвшөөрөл олгодоггүйн улмаас ийн хаягдахад хүрдэг ажээ. 

Холбоотой мэдээ