Жижиг метр квт-тай байрыг тохижуулах нь

Жижиг метр квт-тай байрыг тохижуулах нь
Жижиг метр квт-тай байрыг хэрхэн тохижуулахаа мэдэхгүй байгаа бол наашаа анхаарлаа хандуулаарай. 

Холбоотой мэдээ