Өнгөрсөн сард орон сууцны үнэ буурчээ

Өнгөрсөн сард орон сууцны үнэ буурчээ
 
“Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгааны 2017 оны 1-р сарын үр дүнг танилцуулж байна.
 
Өнгөрсөн 1-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс-1,93 хувьтай гарч, суурь үеэс буурсан байна. Энэ нь өмнөх сараас 2,83 хувиар буурсан үр дүн юм. Ерөнхий индексийг өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2016 оны 1-р сарын үр дүнтэй харьцуулахад 7,18  хувиар буурсан аж. Харин үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл:
 
Шинэ орон сууцны үнийн индекс 12,71 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 2,43 хувиар буурчээ. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 4,65 хувиар буурсан хэвээр байна.
 
Хуучин орон сууцны үнийн индекс -8,02 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0,31 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6,31 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.
 ОСҮИ-ийг тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4987 орон сууцны мэдээллийг хамрууллаа.

Холбоотой мэдээ