ТОСК хэл ам дагуулах болов уу

ТОСК хэл ам дагуулах болов уу
   Төрийн Орон Сууцны Корпораци түрээсийн орон сууц, нээлттэй борлуулалт нэрийдлээр ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэсэн мэдэгдлүүд хөвөрч эхэлжээ.
 
   Барилга, Хот Байгуулалтын Яаманд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн 80 гаруй хувийг Төрөөс орон сууцны талаар баримталж буй үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй "Түрээсийн орон сууц"-тай холбоотой асуудал эзэлдэг байна. 
 

  Иймд Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6-д заасан чиг үүргийн дагуу Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 26 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зорилтот бүлгийн иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам”-ын хүрээнд түрээсийн орон сууцтай холбоотой үйл ажиллагаа, сонгон шалгаруулалт, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд нээлттэй байлгах, түрээсийн орон сууцны үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдуулан гаргасан хөрөнгө, оруулалтыг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах, түрээсийн орон сууцыг бусдад дамжуулан түрээслүүлсэн, хөлслүүлсэн зэрэг журамд заасан хориг тавих хэрэгтэй" хэмээн "Төрийн орон сууц корпораци” ТӨҮГ-т зөвлөмж  хүргүүлээд байна.

 

 

Холбоотой мэдээ