БХБЯ, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциацитай хамтран ажиллана

БХБЯ, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциацитай хамтран ажиллана

   Барилга, хот байгуулалтын салбарын хөгжлийн бодлого, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд хоёр тал Санамж бичиг байгуулж, дараах чиглэлүүдээр хамтран ажиллахаар боллоо. Үүнд:
  • орон сууцны ипотекийн болон түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
  • салбарын мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох замаар орон сууцны тооллого, шаардлагатай судалгааг хамтран хийх, мэдээлэл солилцох;
  • барилгын норм, нормативыг боловсронгуй болгох, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх;
  • төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудад шилжүүлэх зэрэг чиглэлүүд болно.   Санамж бичигт гарын үсэг зурах хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр Барилга, хот байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаяр хэлэхдээ: “Байгуулагдаад арваад жилийн нүүр үзэж, энэ хугацаанд салбарын компаниудынхаа эрх ашиг, эв нэгдлийн төлөө идэвхтэй ажиллаж ирсэн МБҮА-тай нягт хамтран ажиллах болно. Засгийн газрын зүгээс манай салбарт хийх ажил, шийдвэрлэх асуудал их байна. Юуны өмнө гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлд үндэсний үйлдвэрлэгчид, бүтээн байгууллагчидтайгаа хамтрах, төрийн зарим чиг үүргийг шилжүүлэх талаар хуульд тусгасны дагуу тус ассоциацитай хамтран ажиллах болно. Эдийн засгийн амаргүй үед, үүсч болзошгүй нөхцөл байдалтай хамтдаа тэмцэж, салбарынхаа хөгжил дэвшил, бизнесийн амжилтын төлөө салбарын яамтайгаа идэвх, санаачлагатай хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна” гэв.   Харин Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн ерөнхийлөгч Д.Цэрэнжигмэд хэлэхдээ: “Барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор өөрчлөгдөж буй энэ цаг үед манай Ассоциацийн зүгээс салбарын яамтайгаа нягт хамтран ажиллах болно. Төрийн эрхлэх зарим чиг үүргийг Төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх талаар холбогдох хуульд тусган ажиллах болсон нь төр, хувийн хэвшлийн байгууллагын харилцааг сайжруулах зөв алхам болж байна” хэмээн тодотгов.

Холбоотой мэдээ