Орон сууцны борлуулалт 2-р сард бага зэрэг өсчээ

Орон сууцны борлуулалт 2-р сард бага зэрэг өсчээ
     Монголбанкны захиалгаар үл хөдлөх хөрөнгийн “Тэнхлэг зууч” компанийн эрхлэн гаргадаг Орон сууцны үнийн индекс өнгөрөгч 2-р сард 5.5 хувьтай гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас 0,1 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Үүнийг оны эхэн үетэй харьцуулахад -0.05 хувь, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал -10 хувиар буурсан үзүүлэлт аж.

     Харин Шинэ орон сууцны үнийн индексийг тусад нь авч үзвэл, 17.1 хувьтай гарчээ. Энэ нь өмнөх сараас -1.0 хувь буурсан, оны эхэн үеэс -1.7, 12 сарын өмнөхөөс -6.6 хувиар буурсан үзүүлэлт юм байна. Хуучин орон сууцны үнийн индекс -2.4 хувьтай гарсныг харьцуулбал, өмнөх сараас -0.6 хувь, оны эхэн үеэс -0.9 хувь, өнгөрсөн оны мөн үеэс -13.6 хувиар буурсан үзүүлэлт ажээ.

     Эдгээр судалгааны дүнг гаргахад өнгөрөгч сард зах зээлд борлуулагдаж байсан шинэ ба хуучин 4,657 орон сууцны мэдээллийг хамруулж, дүн шинжилгээ хийсэн байна.

     Сүүлийн саруудад эрэлтээ дагаад борлуулалт буурсан ч, өмнөх сартай харьцуулахад 2-р сард борлуулалт бага зэрэг сайжирсан байдал ажиглагдаж байгааг “Тэнхлэг зууч” компанийн гүйцэтгэх захирал Б.Батзориг хэлсэн юм.

     Судалгаанд хамруулсан дээрх орон сууцнуудын 1500 орчим нь шинэ орон сууц байсан ба эдгээрийг нийт төслийн мэдээллээс ижил төрлөөр нь ялган багцалж, сонгосон байна. Шинэ орон сууцны дундаж үнэ 2,040,000 төгрөг орчим байсан ба байршлаас шалтгаалан энэ нь дээш, доош хэлбэлзэж байгаа аж. 
Холбоотой мэдээ