Залуу гэр бүлийн бүртгэл өнөөдрөөс эхлэнэ

Залуу гэр бүлийн бүртгэл өнөөдрөөс эхлэнэ
        Энэ сарын 21-ээс эхлэн Төрийн орон сууцны корпораци "Түрээсийн орон сууц" хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй хүмүүсийн материалыг хүлээн авч эхэлсэн. Өнгөрсөн хоёр өдөр дандаа ахмад настнуудын бүртгэлийг хийсэн.

Тэгвэл өнөөдрөөс хуваарь ёсоор залуу гэр бүлүүдийн бүртгэлийг хийнэ. Залуу гэр бүлүүд 2016 оны нэгдүгээр сарын 01-ээс өмнө гэрлэлтээ батлуулсан 35 хүртэлх насных байх ёстой.  Мөн түрээслэгчдэд эрх зүйн бүрэн чадамжтай 21 насанд хүрсэн байх, тухайн орон нутагт түр болон байнга оршин суудаг, тогтмол орлоготой байх, орлого нь түрээсийн барьцаа, түрээсийн төлбөр болон сууцны ашиглалтын зардлаа төлөх боломжтой байх, гэр хороололд амьдардаг, үндсэн өмчлөгчийн хувиар өөрийн өмчлөлийн инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцгүй байх гэсэн шаардлагыг тавьж байна. Залуу гэр бүлийн бүртгэл гурван өдөр үргэлжилнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:
-Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар
-Оршин суугаа хаягийн болон ам бүлийн талаархи тодорхойлолт /тухайн баг, хороонд хэдэн жил амьдарч байгааг тодорхойлсон байна/
-Энэхүү журмын хавсралт маягтын дагуу гаргасан өргөдөл
-Орлого тодорхойлох баримт бичиг / нийгмийн даатгалын дэвтэр, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол орлогыг нотлох баримт/-ын хуулбар
-Үндсэн өмчлөлийн хувиар өөрийн өмчлөлийн инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцгүй болохыг тодорхойлсон аймаг, дүүргийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн байгууллагын лавлагаа байх хэрэгтэй.

Холбоотой мэдээ