Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль мөрдөгдөж эхэллээ

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль мөрдөгдөж эхэллээ
          Нийгмийн даатгалын сан 21 жилийн хугацаанд анх удаа бодит мөнгөн хуримтлалтай болж байна. Өөрөөр хэлбэл, Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлээд байна. Гуравдугаар сарын нэгэнд “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд дээрх хуулийг нийтэлснээр хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх боломжтой боллоо. Монгол Улсын хувьд Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц санг орон сууцны ипотекийн зээлийн одоогийн бий болсон хуримтлал дээр үндэслэн байгуулахаар болсон юм. Энэ хүрээнд ипотекийн зээлээр баталгаажсан 1,8 их наяд төгрөгийн үнэт цаас, орон сууцны ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэх зориулалтаар Монголбанкнаас банкуудад олгосон 650 тэрбум төгрөгийн зээлийн шаардах эрхийг санд шилжүүлэхээр болов.

Хуульд зааснаар Сангийн хөрөнгийг Монголбанк удирдаж, 2030 он хүртэл тус сангийн хөрөнгөөс зарцуулалт хийхгүй байх юм. 

Холбоотой мэдээ