Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах иргэдийг дараах хуваариар бүртгэнэ

Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах иргэдийг дараах хуваариар бүртгэнэ
     “Иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам”-ыг Барилга хот байгуулалтын яамнаас батлаж, түүнийг хэрэгжүүлэх гол үүргийг Төрийн орон сууцны корпорацид даалгасан. Үүний дагуу тус корпорациас “Төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцанд иргэдийг бүртгэх, сонгон шалгаруулах, түрээсийн орон сууцанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах журам”-ыг боловсруулан баталсныг өнөөдөр танилцууллаа.

     Төрийн өмчит түрээсийн орон сууцанд амьдрах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэн, сонгон шалгаруулах ажлыг Дархан-Уул аймгаас эхлэн 2016 оны 3-р сарын 14-18-ны өдрүүдэд  хэрэгжүүлэх аж. Ингэхдээ Дархан сумын “Найрамдал” хорооллоос төрийн өмчит түрээсэнд шилжүүлсэн 83 байранд квотын дагуу оршин суугчдыг сонгон шалгаруулна. Харин нийслэл хотод уг хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн материалыг 2016 оны 3-р сарын 21-нээс 4-р сарын 1-ний өдрийг дуустал ТОСК-д хүлээн авах юм байна.

     Улаанбаатар хотын хувьд түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн тоо нийлүүлэлтээсээ давсан тул шаардлага хангасан иргэдийг сугалаагаар сонгон шалгаруулахаар болж, товыг зарлахаар болжээ


Төрийн өмчит түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэх хуваарь     “Буянт-Ухаа 2” хорооллоос түрээсийн орон сууцанд шилжүүлсэн 350 байранд амьдрах хүсэлтэй иргэдийг 2016 оны 3-р сарын 21-нээс 4-р сарын нэгний хооронд бүртгэх бөгөөд харъяалах ангиллын хуваарийн дагуу бүртгүүлж амжаагүй буюу материал нь буцаагдсан иргэд 3-р сарын 31, 4-р сарын 1-нд дахин бүртгүүлэх боломжтой аж.


Холбоотой мэдээ