Төслийн удирдлагын шилдэг туршлага

Төслийн удирдлагын шилдэг туршлага
Суралц. Хүрээгээ тэл. Дэлхийн түвшинд хүр
 
         Олон Улсын Төслийн Удирдлагын Институтын Монгол дахь салбар нь төслийн менежерүүд, компанийн удирдлагууд, бизнес аналитик мэргэжилтнүүдийг хоёр өдрийн турш үргэлжлэх “Төслийн Удирдлагын Шилдэг Туршлага” сэдвийн хүрээнд зохиогдох бага хуралд урьж байна.

Уг арга хэмжээнд оролцсоноо та 24 хүндэт илтгэгчидээс төслийн менежментийн туршлага сонсох, 8 багаараа ажиллах семинарт суух, төслийн менежеруудтэй танилцаж (300 орчим) харилцан мэдээлэл солилцох, Олон Улсын Төслийн Менежментийн Институтын Төв салбар болон Хонг Конг, Сингапур, Өмнөд Солонгос, Япон, Тайван гэх мэт Ази Номхон далайн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг салбарын гүйцэтгэх захиралуудтай уулзах, туршлага солилцох юм.

 

BEST PRACTICES IN PROJECT MANAGEMENT

Learn. NetworkBe Global
 
        Project Management Institute (PMI®) Mongolia Chapter is inviting project management professionals, CEOs, business analysts to 2 day International Project Management Conference under the theme of ‘Best Practices in Project Management’ to be held on October 7-8, 2016, Blue Sky conference hall, Ulaanbaatar, Mongolia.

This is an opportunity to hear 24 honored guest speaker case presentations from Mongolia and Asia Pacific,  attend 8 workshops and interactive sessions, network with over 300 project managers, meet with PMI’s top Directors and Managers from Hong-Kong, Singapore, South Korea, Japan and Taiwan.  Холбоотой мэдээ