Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг 5 дахин нэмэгдүүллээ

Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг 5 дахин нэмэгдүүллээ
         Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ шинэчлэгдлээ.
Газрын суурь үнэлгээ нь 1997 онд батлагдаж, 2010 онд хуучин мөрдөгдөж байсан аргачлал нь батлагдсан байдаг. Иймд газар эзэмших ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг зах зээлийн жишигт нийцүүлэн тогтоох шаардлагатай тулгараад байсан юм. Өмнөх зохицуулалтаар газрыг үнэгүй аваад эргээд өндөр үнээр худалдах, төсөл нэрийн дор танил талаа харж газар эзэмшүүлэх мөн газрыг дэд бүтцээр ангилан хуваагаагүй, газар ашиглах зориулалтыг ердөө дөрөв ангиласан. Цаашлаад нийт нутаг дэвсгэрт ижил үнэлгээ тогтоосон нь улсын зэрэглэлтэй хотуудын ойр оршдог аймгуудын хувьд байршил сайтай, үр ашиг өндөр газрын үнийг хэт багаар тогтоох зэрэг олон учир дутагдалтай зүйлс байв.

Үүнийг одоогийн зохицуулалтаар зэргэлдээх бүсийг ижил үнээр тогтоох, газар ашиглалтын зохицуулалтыг 12 болгон нэмсэн, хотоос гадагшлах тусам үнийг бууруулж, улмаар газрыг эргэлтэд оруулсан олон давуу талыг бүрдүүлсэн байна. Бүсийн үнэлгээний тухайд метр.кв-ын үнийг 220,000-4,400 төгрөг болгожээ. Хотын нэг, хоёрдугаарын бүсийн хувьд сул газар байхгүй учираас анхны үнэлгээ нь ийн өндөр байгаа аж.

Нийлэлд газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох итгэлцүүр

 

 

Холбоотой мэдээ