"Сайн хашаа", "Сайн" нэртэй хөтөлбөрүүдийг зогсоолоо

"Сайн хашаа", "Сайн" нэртэй хөтөлбөрүүдийг зогсоолоо

     Монгол Улсын Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Өрийн удирдлагын тухай зэрэг хэд хэдэн хуулийг зөрчиж байгаа гэсэн үндэслэлээр “Сайн хашаа”, “Сайн оюутан”, “Сайн малчин”, “Сайн хувьцаа” хөтөлбөрүүдийг зогсоохоор болсон байна.

     “Сайн” хөтөлбөрүүдийг 2016 оны дөрөвдүгээр сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 2016 оны улсын төсөвт тусгаагүй байсан юм. Сонгуульд санал авах зорилгоор Монгол Улсын холбогдох хуулиудыг зөрчиж хэрэгжүүлж эхэлсэн эдгээр хөтөлбөрүүдэд 596 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт зарцуулаад байгаа юм.

     Мөн 2016-2020 оны Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 2016 оны улсын төсвийн тодотголд хуульд нийцүүлэн тусгахаар танилцуулахыг Сангийн сайд, БСШУС-ын сайдад даалгаж, Монголбанкны ерөнхийлөгчид зөвлөлөө.

Холбоотой мэдээ