“LUXURY PROPERTY-2016” үзэсгэлэн худалдааны хугацааг хойшлуулжээ

“LUXURY PROPERTY-2016” үзэсгэлэн худалдааны хугацааг хойшлуулжээ


     Тансаг зэрэглэлийн орон сууц борлуулж байгаа бөгөөд тэдгээр компаниудын борлуулалтыг дэмжих “LUXURY PROPERTY-2016” Тансаг зэрэглэлийн ҮХХ, орон сууцны үзэсгэлэн худалдааг 2016 оны 8-р сарын 5-наас 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан.    
​    
     Гэвч Тансаг зэрэглэлийн орон сууц барьж борлуулж байгаа компаниудын хувьд борлуулалт муу байгаатай холбогдуулан төслийн ажлаа түр зогсоосон, ажилчдаа амраасан шалтгаанаар оролцогчдын тоо бага байгаа тул энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулагчдын зүгээс хойшлуулж 4-р улиралд зохион байгуулахаар болжээ.

Холбоотой мэдээ