Барилгын материалын үнэ ханшийн төлөв байдал

Барилгын материалын үнэ ханшийн төлөв байдал
Цементний үнэ төлөв
Цементний үнийн сүүлийн 2 жилийн байдлаар өөрчлөлтийг судаллалаа. Хөтөл, эрэл болон Хятад улсын цементүүдийг харьцуулбал дараах байдалтай байна. 2015 оны 1-р сард эдгээр цементний үнэ харилцан ялгаатай байсан бол 2016 оны 9-р сарын байдлаар ойролцоо түвшинд хүрч тогворжих хандлагатай байна. Цаашид үндэсний цементний үйлдвэрүүд ашиглалтанд орсоноор импортын цементний импорт буурах төлөвтэй байна.Задгай цементний хувьд савласан цементний үнийг дагаж хэлбэлздэг, 10%-иар илүү хямд байна.Арматурны үнэ хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
Барилгын гол материал болох арматурын үнийг 2015 оноос харьцуулан авч үзлээ. 2015 оны 1-р сар ойролцоо байсан Орос, Хятад болон дотоодын үйлдвэрийн арматур нь ялгавартай үнийг тогтоогоод байна. Тухайлбал үндэсний үйлдвэрийн армаратур нь Хятад, Оросын арматураас 15%-иар өндөр байна.

4м-тэй палкны үнэ сүүлийн 2 жилд
Модны зах зээлээс 4 м-ийн урттай палкыг жишээ болгон судалсан. 2015 онд палкны үнэ тогтвортой байсан бол 2016 онд ОХУ-ийн модны татвартай холбоотой 5-7 сард буурсан бол 8-р сараас дахин өссөн. Иймд монды үнэ нь эрэлт, нийлүүлэлтээс шалтгаалж ихээхэн хэлбэлздэг болох нь харагдаж байна.
 

Холбоотой мэдээ