Өрөг угсрагч, Хавтанцар наагчийн ур чадварын тэмцээнд урьж байна

Өрөг угсрагч, Хавтанцар наагчийн ур чадварын тэмцээнд урьж байна
      Монгол Улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах “Өрөг угсрагч”, “Хавтанцар наагч”-ийн ур чадвар шалгаруулах тэмцээнийг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар хамтран 2016 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн гадна задгай талбайд зохион байгуулна.

     Иймд мэргэжлийн чиглэлийн ажилчдаас бүрдсэн баг хамт олон та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.
 
     Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Өрөг угсрагч, Хавтанцар наагчийн ур чадварын тэмцээний удирдамж:

     Ерөнхий зохион байгуулагч: Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын алба.

Нэг. Тэмцээний зорилго:

Барилгын салбарын үндэсний үйлдвэрлэгч түүний мэргэжилтэй болон мэргэшсэн ажилчид мөн МСҮТ-д засал, өргийн мэргэжлээр суралцаж, байгаа оюутан залуусын ур чадварыг дээшлүүлэх, цаашлаад улс, олон улс, тив дэлхийн зэрэглэлийн уралдаан тэмцээнд оролцох авьяас чадвартай, мэргэшсэн ажилтаныг шалгаруулахад оршино.

Хоёр.Техникийн зөвлөлийн хурал болон тэмцээн зохион байгуулагдах газар:

2.1 Техникийн зөвлөлийн хурал:Нийслэлийн нутгийн удирдлагын Хангарьд ордоны 11 дүгээр давхар, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 1102 дугаар хурлын танхимд болно. холбогдох утас 99104333, 99196403.

2.1 Тэмцээн:Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн гадна талбайд,
 
Хугацаа Сэдэв
Техникийн зөвлөлийн хурал
1400-1600 2016 оын 05 сарын 25-ны өдөр
Тэмцээн
2016 оын 05 сарын 27-ны өдөр
0900-1000 Бэлтгэл үйл ажиллагаа
-Туслах ажилчдад зааварчилга өгөх
-Талбайн зохион байгуулалт хийх
0900-1000 Нээлтийн арга хэмжээ
1000-1030 Ажлын байрны хувиарлалт
1030-1230 Ажил гүйцэтгэх хугацаа
1230-1300 Ажлын амралт
1300-1500 Ажил гүйцэтгэх хугацаа
1500-1530 Ажлын амралт
1530-1630 Ажил гүйцэтгэх хугацаа
1630-1830 Шүүлтийн үйл ажиллагаа
1830 Шагнал гардуулах ёслол, хаалтын арга хэмжээ
 

Гурав. Тэмцээн явуулах журам:

3.1 Нийтлэг шаардлага

3.1.1 Тэмцээнд оролцогч нь 2016 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн байлаар 30 нас хүрээгүй, холбогдох мэргэжлийн үнэмлэхтэй, Монгол улсын иргэн байна.

3.1.2. Тэмцээн хавтанцар наах /засал чимэглэл/, өрөгт бүтээц өрөх, /өрлөгчин мэргэжилтэй, МСҮТ-д дээрх мэргэжлээр суралцаж буй оюутан байж болно.

3.1.3 Оролцлогч тэмцээн эхлэх цагаас 10 минутаас дээш хугацаагаар хоцорсон тохиолдолд тэмцээнд оролцох эрхийг цуцлана.

3.1.4 Тэмцээнд оролцогч тэмцээний удирдамж, ажлын даалгавар, техникийн баримт, бичгийг урьдчилан нарийн судлаж, техникийн зөвлөлийн хуралд оролцохдоо тодруулах асуултыг тавьж, хариулт авна.

3.1.5 Ажлын даалгаврыг зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

3.1.6. Тэмцээний шүүгч нарын зүгээс тавьж буй шаардлагыг биелүүлж, ажиллах үүрэгтэй.

3.1.7 Зургийн даалгавар зөрчсөн, шүүгчийн тавьсан шаардлагыг биелээгүй тохиолдолд шүүгч нь ерөнхий шүүгчид мэдэгдэж, тухайн зөрчлийг арилгуулах эрхтэй

3.1.8 Даалгавар биелүүлэх үед гарсан асуудлыг оролцогч шүүгчид мэдэгдэх ба тэмцээний хугацаа дууссаны дараа шүүгчид ямар нэгэн тайлбар, залруулга болон тодруулга хийх боломжгүй.

3.1.9 Шүүгч нарын зөвшөөрлөөр тэмцээнийг түр хугацаагаар зогсоож, болох бөгөөд тэмцээний хугацаа тооцогдсон хэвээр байх болно.

3.1.10 Тэмцээнийг тодорхой зайнаас үзэж сонирхохыг зөвшөөрнө. Оролцогчийн ажил гүйцэтгэх талбайд шүүгч нарын зөвшөөрөлтэйгээр орж болно.

3.1.11 Тэмцээний шүүгчийн бүрэлдэхүүн 100% ирцтэй байна.

3.1.12. Тэмцээн шүүгчийн дохиогоор эхэлнэ.

3.2 Тэмцээний шалгуур

Тэмцээнийг БХБЯ-наас боловсруулсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу явуулна.

3.3 Тэмцээн явуулах төрөл, арга

3.3.1 Тэмцээнийг хавтанцар наах, өрлөг өрөх гэсэн 2 төрлөөр зохион байгуулна.,

3.3.2 Ажлын талбайг урьдчилан бэлдсэн байх.,

3.3.3 Талбайн зохион байгуулалтын зургийн дагуу хэрэглэгдэх материалыг төрөлжүүлэн хурааж, /зүсэж бэтлгэх/ багаж хэрэгслэлийг байрлуулсан байх.,

3.3.4 Заасан даалгаварын дагуу тоосгон хавтанцарыг зүсэж бэлтгэсэн байна.,

3.3.5 Стандартын шаардлага хангасан материалыг зохион байгуулагч бэлтгэнэ.,

3.3.6 Ажлыг гүйцэтгэлийг 5 цагт багтаан гүйцэтгэх ба даалгавар биелүүлэх цаг дуусгавар болсноор ажлыг зогсоон шүүгч ажлыг дүгнэх ажил эхэлнэ.,

4. Ажлын даалгавар үнэлгээ

4.1 Ерөнхий зүйл

Тэмцээний үед аюулгүй ажиллагааны санамж, дохио тэмдэг болон хог хаях сав байрлуулсан байвал зохилтой. Дээрх ажилбарыг 5 цагт /300 минут/ багтааж гүйцэтгэнэ.

4.2 Ажлын даалгавар, талбайн зохион байгуулалтын зургийг хавсралтаар хүргүүлэв.

 
Д/д Шаардлагатай багаж хэрэгсэл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Тайлбар
Өрлөгийн ажилд
1 Зуурмаг зуурах тэвш ш 1  
2 Хүрз ш 2  
3 Өрлөгийн нийвий ш 1  
4 Өрлөгийн алх ш 1  
5 Градус хэмжигч ш 1  
6 Чиг татах утас боодол 1  
7 Метр 5м ш 1  
8 Тэгш ус ш 1  
9 Харандаа ш 1  
10 Булан хэмжигч ш 1  
11 Отвес ш 1  
12 Шов татагч ш 1  
13 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас ш 1  
         
Хавтанцарын ажилд
1 Нийвий ш 1  
2 Рейк ш 1  
3 Тэгш ус /2м/ ш 1  
4 Тэгш ус богино ш 1  
5 Булан хэмжигч ш 1  
6 Чиг баригч утас ш 1  
7 Резинэн алх ш 1  
8 Цавуу зуурах дрилл ш 1  
9 Шпатель /цавууны/ ш 1  
10 Усны сав ш 1  
11 Алчуур ш 2  
12 Метр /5м/ ш 1  
13 Зуурмагийн сав ш 1  
14 Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас ш 1  
 
 

Холбоотой мэдээ