​“Сайн хашаа” хөтөлбөрт хамрагдаж, хэрхэн зээл авах вэ?

​“Сайн хашаа” хөтөлбөрт хамрагдаж, хэрхэн зээл авах вэ?

     Өнгөрөгч 5-р сарын 4-ний өдөр “Шийдлийн цаг” уулзалтад Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Х.Ганцогт, Төрийн банкны гүйцэтгэх захирал Б.Баттүвшин нар гэр хорооллын хашаа байшинтай өрхийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар ярилцсан. Уулзалтын үр дүнд энэ сарын 8-ны өдөр Чингис хааны нэрэмжит талбайд “Сайн хашаа” хөтөлбөрийн нээлтийг хийсэн юм.

     Энэ ажлын хүрээнд Инженерийн хэсэгчилсэн болон төвлөрсөн дэд бүтэцтэй, амины орон сууц голлосон хороолол хөгжүүлж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бий болгохоор зорьж, “Сайн хашаа” хөтөлбөр болон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зээлийн ерөнхий журмыг баталлаа.

     Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах амины орон сууцанд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй зэрэг хялбаршуулсан барилгын норм, дүрэм, гадна талбайн тохижилт, бие даасан инженерийн дэд бүтцийн техник технологийн стандартыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу батлуулж, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар болсон байна.      Хөтөлбөрт хамрагдах иргэд хүсэлтээ аймаг, нийслэлийн хот байгуулалт болон орон сууцны асуудал хариуцсан байгууллагад гаргаж, сайжруулсан гэр хорооллын бүсэд хамаарах тухай тодорхойлолт авч хөтөлбөрт оролцогч шаардлага хангасан компаниас сонголтоо хийн, банканд хүсэлтээ тавих замаар банк зээлийг иргэний сонгосон компанид шилжүүлнэ.

     Хөтөлбөрт хамрагдах иргэн эхний хоёр жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. Айл өрхүүдэд олгох хөнгөлөлттэй зээлийн дээд хэмжээг арван сая төгрөг хүртэл, зээлийн хугацааг таван жил байхаар тусгажээ. Түүнчлэн иргэдэд олгосон зээлийн 50 хувийг төсөвт тусгах замаар улсын болон орон нутгийн төсвөөс хариуцан төлнө.

     Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр зорилтот бүлэг, хэсгийн өрх айлууд бие даасан инженерийн дэд бүтэцтэй болж, амьдрах нөхцөл сайжрахаас гадна орчны бохирдлыг бууруулах ач холбогдолтойг холбогдох албаны хүмүүс нь онцолж байна.

Тус хөтөлбөрийн зээлд хамрагдах талаар,
 
"САЙН ХАШАА" ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗЭЭЛ
 
Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр Валют Жилийн хүү Зээлийн хэмжээ Зээлийн хугацаа
“Сайн хашаа” хөтөлбөрийн зээл MNT 5% 10 сая төгрөг хүртэл 60 сар хүртэл
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Өргөдлийн хураамж 15,000 төгрөг
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах Зээлийн үлдэгдлийн нэг хувь
Зээл эргэн төлөх нөхцөл
  1. Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 24 сар
  2. Үндсэн зээл тэнцүү төлөлттэй
  3. Үндсэн зээлийн  төлбөрийн 50% -ийг зээлдэгч, 25% -ийг Улсын төсвөөс, 25% -ийг Орон нутгийн төсвөөс тус тус хариуцна.  
 
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

1. Зээл хүсэгч нь нийслэлийн  тодорхойлсон бүсэд  оршин суугч байх,
 2. Зуслангийн бүсэд оршин суугч бол газар өмчлөх эрх болон хувийн сууц нь зээл хүсэгчийн болон гэр бүлийн өмчлөлд байх,
3. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу зорилтот бүсэд хамрагдсан байх,
4. Хөтөлбөрийн зорилгын хүрээнд цэвэр, бохир усны холболт, халаалт, дулаан хангамжийг суурилуулах бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгож, суурилуулах тоног төхөөрөмжийн үнийн санал, ажлын гүйцэтгэл болон төхөөрөмжид 2-с доошгүй жилийн баталгаа гаргах тухай тусгасан ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан байх,                   
5. Зээл хүсэгчийн сар тутам төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өрхийн сарын цэвэр мөнгөн орлогын 80 хувиас хэтрэхгүй байх,
6. Зээлдэгч нь аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх,
7. Зээлийн эрсдэлийн даатгал болон барьцаа хөрөнгийн даатгалд хамрагдах,
8. Зээл хүсэгчийн хувийн сууц нь үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй байх,
9. Бохир усны холболт, халаалт, дулаан хангамж, цэвэр усны холболт гэсэн дарааллын дагуу шийдэх,
10. Халаалт, дулаан хангамжийг шийдвэрлэх тохиолдолд хувийн сууц нь дулаан алдагдалгүй байх шаардлагыг тавих буюу хувийн сууц нь өвлийн сууц байх,

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

1. Зээл хүсэгч болон хамтран зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэх,
2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт,
3. Цээж зураг /1 хувь/,
4. “Сайн хашаа хөтөлбөр”-ийн зээлийн өргөдлийн маягт /Банк/
5. Орлого нотлох баримт бичиг/ Цалингийн тодорхойлолт, Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, цалингийн дансны хуулга, бизнесийн орлогыг нотлох хар дэвтэр, дансны хуулга, түрээсийн гэрээ, үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох зөвшөөрөл/
6. Барьцааны зүйлийн бичиг баримт, лавлагаа, итгэмжлэл, зөвшөөрөл,
7. Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн болон барьцааны болон батлан даалтын гэрээ, дансны хуулга.
8. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны лавлагаа,
9. Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээ зэрэг болно.

Холбоотой мэдээ