Орон сууцны түрээсийн үнийн судалгаа

Орон сууцны түрээсийн үнийн судалгаа

     2016 оны 4-р сарын байдлаар УБ хотын орон сууцны түрээсийн үнийг судлан авч үзлээ. 1 өрөө орон сууцны хувьд түрээсийн үнэ Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн хямд буюу 325  мянган төгрөг байна. Харин Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэгт хамгийн өндөр үнэтэй буюу 487-492  мянган төгрөг байна. 
2 өрөө орон сууцны хувьд 405–720 мянган төгрөг байна. Хамгийн хямд үнэтэй нь Сонгинохайрхан дүүрэгт байгаа бол Хан-Уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэгт өндөр үнэтэй байна.

     Харин 3 өрөө орон сууцны түрээсийн үнэ дүүргүүдэд харьцангуй ялгаатай 500-1,050 мянган төгрөгийн хооронд байна. Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн хямд буюу 500 мянган  төгрөг , Баянгол, Баянзүрх дүүрэгт 650-700 мянган төгрөг, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн өндөр үнэтэй буюу 935-1,050 мянган  төгрөг байна. 


     Төвийн 6 дүүргийн орон сууцны түрээсийн  2016 оны 1-р улирлын үнийн дүнг 2015 оны 3-р улирлын дүнтэй харьцуулан үнийн өөрчлөлтийг дүүрэг тус бүрээр харууллаа.

     Орон сууцны түрээсийн үнэ Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5-23%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өнөөдрийн байдлаар 1 өрөө орон сууцны 1 сарын түрээсийн үнэ ЧД-т хамгийн өндөр буюу 492.4 мянгөн төгрөг байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10%-иар буурсан дүн юм. Харин СХД-д хамгийн бага буюу 324.8 мянган төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16%-иар буурсан дүн юм.

     2 өрөө орон сууцны түрээсийн хувьд СБД-ийн дундаж 720.6 мянган төгрөг байгаа нь хамгийн өндөр үзүүлэлт байгаа бөгөөд харин энэ дүн нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 5% өссөн дүн юм ажээ. Хамгийн бага үнэ СХД-т 405.8 мянган төгрөг байгаа нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 16% буурсан дүн юм.
3 өрөө орон сууцны хувьд СБД-т 1049.4 мянгөн төгрөг, ЧД-т 1037.4 мянгөн төгрөг байгаа нь бусад дүүрэгтэй харьцуулахад хамгийн өндөр дүн юм. Гэвч энэ дүн нь СБД-ийн хувьд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 22%, ЧД-ийн хувьд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 13%-иар тус тус буурсан дүн юм.
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Барилга үл хөдлөх хөрөнгийн судалгааны тайлан 2016”-аас авах боломжтой.
www.sudalgaa.barilga.mn “Барилга Эм Эн” ХХК, Судалгааны алба 80553333, 77111777

Холбоотой мэдээ