Бүрэн биеэ даасан эрчим хүчний системтэй байшин

Холбоотой мэдээ