Дэд бүтэцжүүлэх ажлыг цогцоор нь шийдэх төсөл үргэлжилж байна

Дэд бүтэцжүүлэх ажлыг цогцоор нь шийдэх төсөл үргэлжилж байна
     Барилга, хот байгуулалтын яамнаас хэрэгжүүлэхээр Засгийн газраас баталсан “Дэд бүтэц” төслийн хүрээнд инженерийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээний 27 төсөл, арга хэмжээг шат дараатай гүйцэтгэж, 16 багц ажлыг бүрэн дуусгажээ. Тухайлбал, “Буянт-Ухаа” хорооллын цэвэр, бохир шугам сүлжээ, усан сан, цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралт, цахилгаан хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ, “Баянголын ам”-ны орон сууцны хорооллын цахилгаан дулаан хангамжийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ, “Солонго” хорооллын цэвэр бохир усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээ, “Ирээдүй” цогцолбор хорооллын цэвэр бохир усан хангамжийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, “Яармаг” хорооллын цэвэр бохир усан хангамжийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ гээд хэд хэдэн ажлыг дурдаж болно.

     Үндсэндээ 1970-аад оноос хойш хийгдээгүй нэгдсэн дэд бүтцийн эдгээр томоохон ажлыг дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагууд, Монгол инженер техникийн ажилтнууд гүйцэтгэжээ. Энэхүү төслүүдийг хэрэгжүүлснээр цаашид орон сууцны шинэ хорооллуудыг барих, хотын төвлөрлийг бууруулах, хотын шинэ дэд төвүүдийг ашиглалтад оруулах нөхцөл бүрдэж байгаа юм.
 

Холбоотой мэдээ