Шинэ орон сууцны хамгийн хямд үнэ 1 сая төгрөг байна

Шинэ орон сууцны хамгийн хямд үнэ 1 сая төгрөг байна
     2015 оны 9-р сарын байдлаар нийслэл хотод борлуулалт хийж буй, судалгаанд хамрагдсан нийт 231 шинэ орон сууцны төслийн 1 ам метрийн дундаж үнэ 2,258,479 төгрөг байна. Үүнээс хамгийн хямд буюу ам метр нь 1,000,000 төгрөгийн үнэтэй орон сууц Баянзүрх дүүрэгт байгаа бол хамгийн өндөр буюу ам метр нь 6,000,000 төгрөгийн үнэтэй орон сууц Сүхбаатар дүүрэгт байгаа аж.

     Харин энгийн болон дундаж зэрэглэлийн орон сууцны 1 ам метрийн 2,000,000 төгрөг, дээд болон тансаг зэрэглэлийн шинэ орон сууцны дундаж үнэ 3,297,500 төгрөг байгааг судалгаа, менежментийн “Real Properties Ulaanbaatar” компани тодорхойлжээ.

     Тус компанийн гаргасан дүгнэлтээр, 2015 оны 9-р сарын шинэ орон сууцны үнэ ханшийг өмнөх сартай харьцуулахад 1 хувийн бууралттай гарчээ. Та бүхэнд “Улаанбаатар хотын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 2015 оны 9-р сарын тойм”-ын Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгааг бүрэн эхээр нь хүргэе.


 

Холбоотой мэдээ