4-р ээлжийн газар өмчлөлийн бүртгэл дууслаа

4-р ээлжийн газар өмчлөлийн бүртгэл дууслаа
       Нийслэлийн иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлэх дөрөвдүгээр ээлжийн бүртгэл ажил 08-р сарын 25-нд эхлээд байсан. Энэхүү цахим бүртгэлийн ажил өнөөдрийн 12 цагт албан ёсоор дууслаа. Нийт 147 мянга гаруй иргэд хүсэлт ирүүлснээс 26 мянган иргэн сонгогдсон юм. 
Эдгээр иргэд маргаашнаас эхлэн сонгосон байршлынхаа харъяа дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанд ирж газар өмчлөх эрхээ баталгаажуулах аж.

Холбоотой мэдээ