7-8 дугаар сард оффисийн түрээсийн үнэ буурсан үзүүлэлттэй байна

7-8 дугаар сард оффисийн түрээсийн үнэ буурсан үзүүлэлттэй байна
     Өнгөрсөн сард Улаанбаатар хотод худалдаж байгаа болон түрээслэж байгаа оффисийн 45 талбай байжээ. Эдгээрээс дүн шинжилгээ хийж үзэхэд ам метр талбайн түрээслэх дундаж үнэ 31,342 төгрөг, худалдах дундаж үнэ 5,585,322 төгрөг байна гэсэн үзүүлэлт гарсан аж. Харин оффисийн байрны түрээс болон худалдах үнийн ялгаатай байдал нь байршил, зэрэглэлээс шалтгаалсан гэж тус судалгааг хийсэн “Real Properties Ulaanbaatar” компани судалгаандаа дурдсан байна.

     Өмнөх сартай харьцуулбал, 8-р сарын байдлаар оффисийн талбайн ам метрийн түрээсийн үнэ 1 хувийн бууралттай, худалдах үнэ 0,9 хувийн бууралттай гарчээ. Үнэ болон үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. 

Холбоотой мэдээ