Орон сууцны үнэ 8-р сарын байдлаар

Орон сууцны үнэ 8-р сарын байдлаар
        Өнөөдөр Монголбанк, Үл хөдлөх хөрөнгийн “Тэнхлэг зууч” компанитай хамтран хийсэн  08-р сарын “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн судалгааг олон нийтэд танилцууллаа.
Тус судалгаагаар Орон сууцны үнийн индекс 11.7 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй. Харин оны эхэн үетэй харьцуулахад -6.05 хувь, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад -10.08 хувиар буурчээ. Энэ нь ашиглалтад орсон хэдий ч борлуулалт муу байгаатай холбоотой аж.
Одоогийн байдлаар 8000-9000 орон сууц зарагдаагүй хэмээн холбогдох мэргэжилтнүүд мэдэгдэж байна. Харин Барилга Хот Байгуулалтын Яамны мэдэгдэж буйгаар 30 мянга гаруй орон сууц зах зээл дээр бэлэн байгаа гэнэ.      Шинэ орон сууцны 1м.кв-ын дундаж үнэ 2,080,000 төгрөг болж өмнөх сараас 3,0 хувь, өнгөрсөн оны мөн үеэс 6,2 хувиар буурсан байна. Хан-Уул дүүрэгт орон сууцны үнэ хамгийн өндөр, Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн бага байгаа аж.Дүүргүүдийн орон сууцны дундаж үнийн харьцуулалт.       


     
        Хуучин орон сууцны тухайд 2 өрөө байрны дундаж үнэ 90,400,000 төгрөг болж өмнөх сараас 0,5 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 10,9 хувиар тус тус бууржээ.Дээрх судалгаанд Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4954 орон сууцны мэдээллийг хамруулсан аж.

Холбоотой мэдээ