Орон сууц худалдан авахад хамгийн тохиромжтой үе 10-р сар

Орон сууц худалдан авахад хамгийн тохиромжтой үе 10-р сар
     Судалгааны “RealtyTrac” байгууллагаас өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд АНУ дахь нэг болон түүнээс дээш айлын 32 сая амины орон сууцны борлуулалтанд дүн шинжилгээ хийсэн томоохон судалгааны үр дүнг гаргажээ. Худалдан авагчид хөнгөлөлт урамшуулалтай орон сууц худалдан авсан эсэхийг тухайн цаг үеийнх нь үнэлгээгээр дундажлан тодорхойлж, борлуулалтын дундаж үнэтэй харьцуулсан судалгааг хийсэн байна.

     Судалгааг борлуулалтын хугацаанд тулгуурлан, жилийн сар, долоо хоног, өдөр тус бүрээр нарийвчлан хийж, худалдан авагчид хэдийд хамгийн өндөр урамшуулал, хөнгөлөлт авдгийг тодорхойлжээ. Үр дүнд нь 15 жилийн хугацаан дахь борлуулалтын урамшууллыг сар бүрээр нь дундажлан гаргасан дараах үзүүлэлтийг гаргасан.Орон сууц худалдан авах хамгийн тохиромжтой хугацаа бол 10-р сар
  • Сүүлийн 15 жилийн турш зөвхөн 10-р сард нэг болон түүнээс дээш айлын 2.7 сая амины орон сууц зарагдсан байна. Үүнийг дундажлан тооцвол энэ сард 2.6 хувийн хөнгөлөлт, урамшууллыг борлуулагчдын зүгээс үзүүлжээ.
  • 10-р сарын дараа худалдан авалтын хөнгөлөлтөөрөө 2, 7, 12 болон 1-р сарууд багтсан байна. Намар, өвлийн сарууд борлуулалт хийхэд тохиромжтой боловч энэ хугацаанд арилжаа хийх нь худалдан авагчийн хувьд таатай биш.
  • Жилийн хамгийн муу сар нь 4-р сар юм. Энэ сард худалдан авагчдад дунджаар 1.2 хувийн хөнгөлөлт, урамшуулал олгодог аж.
Орон сууц худалдан авахад хамгийн тохиромжтой өдөр бол Даваа гариг
  • Сүүлийн 15 жилд Даваа гаригт нэг болон түүнээс дээш айлын 5.5 сая амины орон сууц худалджээ. Худалдан авагчид энэ өдөр 2.3 хувийн хөнгөлөлт эдэлжээ.
  • Худалдан авалт хийхэд тохиромжтой дараагийн өдөр нь Баасан гариг аж. Энэ өдөр худалдан авалт хийхэд 2.0 хувийн урамшуулал авсан байна.
  • Пүрэв гариг хамгийн муу урамшуулалтай өдөрт тооцогдлоо. Энэ өдөр 1.0 хувь, дараа нь Лхагва гаригт 1.4 хувь, харин Мягмар гаригт 1.9 хувийн дундаж урамшуулалтай байжээ.
Орон сууц худалдан авах жилийн хамгийн тохиромжтой ганц өдөр бол 10-р сарын 8
  • Сүүлийн 15 жилд Зул сар, Шинэ жил, Ахмад дайчдын өдөр, Ялалтын баяр буюу 7-р сарын 4 зэрэг олон жилийн түүхтэй баяруудыг тооцохгүйгээр 10-р сарын 8 хамгийн өндөр урамшуулалтай өдөрт тооцогдож байна. Энэ өдөр хамгийн өндөр буюу 10.8 хувийн урамшуулал, хөнгөлөлтийг худалдан авагчдад үзүүлжээ.
  • 10-р сарын 8-ны дараа, 10.1 хувиар 11-р сарын 26, 9.7 хувиар 12-р сарын 31, 9.6 хувиар 10-р сарын 22, 9.1 хувиар 10-р сарын 15 урамшуулал сайтай өдрүүдэд тооцогдож байна.
  • Харин жилийн 365 хоногийн хамгийн муу урамшуулал, хөнгөлөлт үзүүлдэг өдөр нь 1-р сарын 19 аж. Энэ өдөр борлуулагчдаас худалдан авагчдад 9.6 хувийн урамшуулал үзүүлдэг гэнэ. Дараа нь 9.5 хувиар 2-р сарын 16, 4-р сарын 20, 8.4 хувиар 4-р сарын 6, 8.2 хувиар 4-р сарын 27-ны өдрүүд тооцогдож байна.

Холбоотой мэдээ