“Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг” төсөл хэрэгжинэ

“Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг” төсөл хэрэгжинэ
      Өнөөдөр Төрийн ордонд “Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг үзүүлэх” төслийг хамтран хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсад “Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах” хөтөлбөрийг 2012 оноос хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2015 оны 4 дүгээр сараас уг хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шат хэрэгжиж эхлээд байна.
        Уг хамтын ажиллагааны гэрээнд ЗГХЭГ-ын дэд дарга Г.Ганболд, ШХА-ийн Хамтын ажиллагааны захирал бөгөөд Ерөнхий консул Маркус Валдфогел нар гарын үсэг зурлаа.
Хөтөлбөрийн нэг бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас “Төвлөрлийг сааруулах бодлогын дэмжлэг” төслийг Сангийн яамтай хамтран, салбарын бусад яамд, орон нутгийн захиргаадыг оролцуулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.
Энэхүү төслийг дэмжсэнээр Монгол Улсын онцлогт тохирсон төвлөрлийг сааруулах тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь нөхцлийг бий болгох юм.
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын удирдлагын дор төслийн нэгжээр дамжин 3 жил 6 сарын хугацаанд хэрэгжих төслийн үр дүнд орон нутгийн удирдлагын чиг үүрэг, хариуцлага, захиргааны эрх мэдлийг тодорхой болгох, бүхий л нөөцийг нийтэд тэгш, хүртээмжтэй зарцуулах бодлогын баримт бичиг, хууль, дүрэм журам, үйл явцыг боловсронгуй болгоход чиглэнэ.


 

Холбоотой мэдээ