Өнгөрсөн сард шинэ орон сууцны дундаж үнэ өсөлттэй гарчээ

Өнгөрсөн сард шинэ орон сууцны дундаж үнэ өсөлттэй гарчээ
     “Real Properties Ulaanbaatar” компанийн эрхлэн гаргасан “Улаанбаатар хотын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 2015 оны 08 сарын тойм”-оос шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгааг хүргэж байна.

     2015 оны 8-р сарын байдлаар зах зээлд борлуулалт хийж байгаа, судалгаанд хамрагдсан нийт 224 шинэ орон сууцны төслийн ам метрийн дундаж үнэ 2,272,717 төгрөг байжээ. Үүнээс хамгийн хямд буюу 1,125,000 төгрөгийн үнэтэй төсөл Налайх дүүрэгт, хамгийн үнэтэй буюу ам метр нь 6,000,000 төгрөгийн үнэтэй төсөл Сүхбаатар дүүрэгт байрлаж байгаа аж.

     Харин энгийн болон дундаж зэрэглэлийн орон сууцны ам метрийн дундаж үнэ 2,130,000 төгрөг, дээд болон тансаг зэрэглэлийн орон сууцны дундаж үнэ 3,352,000 төгрөг байжээ. 2015 оны 1-7-р сар хүртэлх дундаж үнэ бууралттай байсан бол 8-р сард өмнөх сартай харьцуулахад 1 хувийн өсөлттэй гарчээ.
 

Холбоотой мэдээ