Амины орон сууцны дундаж үнийг гаргажээ

Амины орон сууцны дундаж үнийг гаргажээ
     Судалгаа, менежментийн “Real Properties Ulaanbaatar” компанийн эрхлэн гаргадаг “Улаанбаатар хотын Үл хөдлөх хөрөнгийн 2015 оны 08 сарын тойм”-ын Амины орон сууцны судалгааг хүргэж байна.

     Өнгөрсөн сард Улаанбаатар хотод худалдаалагдаж байгаа амины орон сууцны дундаж үнэ 2,571,162 байжээ. Хэрэгжиж буй 33 төслийн 61 хувь нь Хан-Уул, 21 хувь нь Сүхбаатар, 9 хувь нь Сонгинохайрхан, 9 хувь нь Баянзүрх дүүрэгт тус тус байрлажээ.

     Амины орон сууцны энэ оны 1-8-р сар хүртэлх дундаж үнийг харьцуулахад 2, 3-р сард бууралттай, 4, 5, 6-р сард өсөлттэй, 7, 8-р сард буурсан үзүүлэлттэй байна.


Холбоотой мэдээ