Улаанбаатар хотын орон сууцны үнийн индексийг танилцууллаа

Улаанбаатар хотын орон сууцны үнийн индексийг танилцууллаа
     Монголбанкны захиалгаар “Тэнхлэг зууч” компаниас сар тутам эрхлэн гаргадаг “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн өнгөрсөн сарын судалгааг өнөөдөр танилцууллаа. Судалгаагаар, 2015 оны 12-р сарын ОСҮИ нь 5,5 хувьтай гарсан нь өмнөх сараас -1.1, оны эхэн үеэс -11.3, жилийн өмнөхтэй харьцуулахад мөн -11.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй гарчээ.

     Шинэ орон сууцны үнийн индекс 19.1 хувьтай байсан нь өмнөх сараас -0.5, оны эхэн үе болон өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -6.1 хувиар тус тус буурсан байна. Харин хуучин орон сууцны үнийн индекс суурь үе буюу 2013 оны нэгдүгээр сарын үзүүлэлтээс доошилж, -1.5 хувьтай гарчээ. Энэ нь өмнөх сараас -1.1, оны эхэн үе болон өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -15.2 хувиар буурсан аж. Орон сууцны үнийн индексийг Улаанбаатар хотод борлуулагдаж буй шинэ, хуучин нийт 5153 орон сууцны мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийн гаргасан байна.
 
  Нэгдсэн Шинэ о/с Хуучин о/с
Индексийн өөрчлөлт /суурь үе 2013.01-с/ 5.5% 19.1% -1.5%
Өмнөх сартай харьцуулахад -1.1% -0.5% -1.5%
Оны эхэнтэй харьцуулахад -11.3% -6.1% -15.2%
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад -11.3% -6.1% -15.2%
 
 Орон сууцны үнийн индексийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе.


 

Холбоотой мэдээ