Хуучин орон сууцны үнэ буурсан дүнтэй гарчээ

Хуучин орон сууцны үнэ буурсан дүнтэй гарчээ
     Нийслэл хотын төвийн зургаан дүүрэгт борлуулах зар өгсөн 297 хуучин орон сууцанд дүн шинжилгээ хийсэн байна. 2015 оны 12-р сарын байдлаар 1-4 өрөө хуучин байрны дундаж үнийг өмнөх сарынхтай харьцуулж үзэхэд 1 өрөө байрны үнэ тогтвортой, 2, 3, 4 өрөө байрны үнэ бууралттай гарчээ.

     Судалгаанд хамрагдсан 297 байрны 22 хувь нь буюу 64 зар нь Баянгол, 18 хувь буюу 52 зар нь Баянзүрх, 18 хувь буюу 52 зар нь Сүхбаатар, 15 хувь буюу 43 зар нь Сонгинохайрхан, 15 хувь буюу 43 зар нь Чингэлтэй дүүрэгт тус тус байжээ. Харин хотын хэмжээнд 1 өрөө байрны дундаж үнэ 61 сая, 2 өрөө байр 91 сая, 3 өрөө байр 138 сая, 4 өрөө байр 220 сая төгрөгийн үнэтэй гарчээ. Дээрх дундаж үнээс гадна хуучин орон сууцны хамгийн дээд ба доод үнийн мэдээллийг судалгаанд дурдсаныг дэлгэрэнгүйгээр хүлээн авна уу.

 

Холбоотой мэдээ