Иргэдийн хүсэлтээр инженерийн шугам сүлжээтэй танилцлаа

Иргэдийн хүсэлтээр инженерийн шугам сүлжээтэй танилцлаа
     Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн нэрэмжит үзлэгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар хамтран Орон сууц нийтийн аж ахуйн газрын ус дулаан дамжуулах төвүүдийн ажилтай танилцлаа.

     Энэ үеэр халаалт дулаан, цахилгаан халуун хүйтэн усны талаар иргэд, сургууль цэцэрлэгээс ирүүлсэн санал, хүсэлттэй газар дээр нь очиж танилцаж, айл өрхийн халаалтанд хэмжилт хийж, сургууль цэцэрлэгийн шугам сүлжээний насжилт, доголдол гэмтлийг шалгав.

     Мөн халаалт, халуун, хүйтэн ус, бохирын шугам, ус, дулаан дамжуулах төвүүдэд нөөц насос, автомат удирдлагын самбар, ачаалал даах чадвартай цахилгааны тэжээлийн уян кабел, 35 квт-с дээш хүчин чадалтай зөөврийн цахилгаан үүсгүүр болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийннөөцөнд бэлтгэсэн байдал,хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хэрхэн хангасантай танилцлаа.

     Шаардлагатай газруудад мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө, хугацаатай үүрэг өгч биелэлтийг нь эргэж хянахаар болов. Харин халаалт, халуун хүйтэн, усны шугамд гэмтэл гарсан газруудыг үзээд шаардлагатай байгууллагуудын инженерийн шугам сүлжээний талаар нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар боллоо.

Холбоотой мэдээ