Оны шилдэг бүтээл, шилдэг инженер, шилдэг залуу инженер, шилдэг оюутан шалгаруулна

Оны шилдэг бүтээл, шилдэг инженер, шилдэг залуу инженер, шилдэг оюутан  шалгаруулна

    Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр шилдэг инженер, шилдэг залуу инженер, шилдэг оюутан, шилдэг бүтээлийг жил бүр шалгаруулдаг уламжлалтай.

Шалгаруулалтын зорилго нь: Гишүүдийнхээ мэдлэг боловсрол, мэргэшлийн ур чадвар, бүтээл, туршлагыг үнэлж дүгнэх, дэлгэрүүлэх, тэднийг алдаршуулах зорилготой байдаг. Шалгаруулалтын болзол хангасан хэн ч оролцож болох боломжтой. Нэр дэвшсэн бүтээлүүдийг сонгон шалгаруулах комисс урьдчилж тогтоосон үзүүлэлт бүрээр оноо өгч дүгнэн гишүүдэд танилцуулсны дараа нууц санал хураан олонхийн саналаар бүтээл болон инженер, оюутанг шалгаруулдаг.

“Оны Шилдэг бүтээл”-ийн төрөлд шагнал горилсон бүтээл нь шинэлэг, дэвшилттэй, техник эдийн засгийн үзүүлэлт өндөртэй, байгаль орчинд ээлтэй, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, асуудлыг иж бүрнээр нь шийдсэн байна. Бүтээлүүд нь хэрэгжсэн, хэвлэгдсэн байх ба төсөл, дүгнэлтийн хэлбэртэй бол батлагдсан байна. Шилдэг бүтээлийн шагналд төрөл бүрийн барилга байгууламж, зураг төсөл, шинэ материал, бүтээц, технологи, интерьер, экстерьер, ном, сурах бичиг, экспертизийн дүгнэлт болон инженерийн оюун ухаан, арга технологийг хөгжүүлэхэд түлхэц болох бүхий л бүтээлүүдийг дэвшүүлж болно.

“Оны Шилдэг инженер”-ийн төрөлд шагнал горилогч нь холбооны жинхэнэ гишүүн байхаас гадна холбооны ажилд идэвхтэй оролцож зохих хувь нэмэр оруулсан, мэргэжлээрээ 11 ба түүнээс дээш жил ажилласан, мэргэжил дээшлүүлэлт, ажлын үзүүлэлт, бүтээл, туршлага өндөртэй байна.

“Оны Шилдэг залуу инженер”-ийн төрөлд шагнал горилогч нь холбооны жинхэнэ гишүүн байхаас гадна холбооны ажилд идэвхтэй оролцож, зохих хувь нэмэр оруулсан, мэргэжлээрээ 5-10 хүртэл жил ажилласан, мэргэжил дээшлүүлэлт, ажлын үзүүлэлт, бүтээл, туршлага өндөртэй залуу инженер байна.

“Оны Шилдэг оюутан” төрөлд шагнал горилогч нь холбооны гишүүн байхаас гадна сурлагын амжилт сайтай, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн хичээлийн тэмцээн уралдаан, олон нийтийн ажил болон холбооны ажилд сайн оролцсон барилгын салбарын инженерийн мэргэжлээр суралцаж буй оюутан байна.

Бүрдүүлэх материал:
  • Шагнал горилсон өргөдөл
  • 1% цээж зураг
  • Ажил байдлын тодорхойлолт / оюутан бол сурлагын тодорхойлолт, дүнгийн голч /
  • Бүтээлийн тайлан
  • Нэр дэвшүүлж буй бүтээлийн танилцуулга, зураг
  • Нэр дэвшигчийн холбооны ажилд оролцсон тайлан /Холбооноос зохион байгуулсан, хурал, семинар, сургалт, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдлыг тусгаж болно. /Шагнал горилсон материалыг  2015 оны 12-р сарын 4-г дуустал Холбооны байранд хүлээн авна.
Шагналын болзол, шалгаруулах журам болон холбогдох бусад мэдээллийг 330985, 99085635 утсаар лавлана уу.

ШАГНАЛЫГ МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ  2015.12.19-нд болох ШИНЭ ЖИЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНД ГАРДУУЛНА

Холбоотой мэдээ