Энгийн орон сууцны дундаж үнэ 1,800,000 төгрөг байна

Энгийн орон сууцны дундаж үнэ 1,800,000 төгрөг байна
     Эдийн засаг, санхүүгийн хүндрэлтэй байдалд орсон барилгын компаниуд шинэ орон сууцныхаа үнийг бууруулах, мөн орон сууцны ипотекийн зээлийн урьдчилгааг 10 хувь болгон бууруулсан засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт зэрэг нь иргэдийн дунд багагүй хүлээлт үүсгээд байгаа билээ. Тиймээс шинэ орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж буй иргэдэд зориулан “Real Properties Ulaanbaatar” компанийн шинэ төслүүдийн үнэ ханшийн мэдээллийг хүргэж байна.

     Судалгааны тоймоор 2015 оны 10-р сарын байдлаар зах зээлд борлуулалт хийж буй, судалгаанд хамрагдсан нийт 229 төсөл болон энгийн зэрэглэлийн орон сууцны нэг ам метрийн дундаж үнэ 1,800,000 төгрөг, дундаж зэрэглэлийн орон сууц 2,200,000 төгрөг, тансаг болон дээд зэрэглэлийн орон сууц 3,310,252 төгрөгийн үнэтэй гарчээ. Эдгээрийг зэрэглэл тус бүрээр ангилан 2015 оны 1-10 сар хүртэл харьцуулж үзвэл энгийн болон дундаж зэрэглэлийн орон сууцны үнэ дунджаар 100,000 төгрөг, дээд болон тансаг зэрэглэлийн орон сууцны үнэ 200,000 төгрөгөөр тус тус буурсан гэх тоймыг гаргасан байна.
 

Холбоотой мэдээ